El vídeo del minut 2024: les esquerdes

Aquesta convocatòria convida a filmar el potencial polític de les esquerdes com a representants de l’ambigüitat, espais on el límit entre el conegut i el desconegut, allò normal i allò estrany, es torna borrós. Trobar esquerdes filmant un cos, observant un paisatge, veure les esquerdes de la textura, recuperar les esquerdes dels records. Crear històries on abans no hi havia res. Escriure històries on abans no hi havia res com a plantes que esquerden l’asfalt. La proposta es llança per crear relats que facin trontollar les narratives homogeneïtzadores nascudes del poder colonial. Una crida a fer ús d’un buit que ens permeti jugar amb altres estructures de narració que vagin més enllà del lineal.

Un arxiu fílmic amateur fet per dones

El vídeo del minut és una invitació a agafar les càmeres, filmar i generar sentits propis sobre un tema. És una crida a crear amb les teves amigues, sola o en la virtualitat. El vídeo del minut abraça el DIY, la creació despreocupada, l’espai domèstic, el públic, el col·lectiu… i el plaer.

Els vídeos rebuts durant la convocatòria s’emmarquen dins una peça col·lectiva i calidoscòpica que reuneix diferents experiències al voltant d’una idea de partida. Cada any renovem la invitació a filmar amb una nova proposta temàtica.

El vídeo del minut també és un arxiu d’imatges lliures que les participants porten alimentant des de 1997 amb les seves filmacions. Aquest arxiu en línia fa una crida a la relectura i el revisionat dels seus continguts per tal de seguir amb vida i vibrant.

Les peces enviades constituiran la pel·lícula col·lectiva El vídeo del minut 2024: les esquerdes, que es difondrà públicament a través de les mostres i festivals que integren TRAMA (Coordinadora de mostres i festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzat per dones). L’obra conjunta entrarà a formar part del banc d’imatges lliures que aquesta iniciativa alimenta des de 1997.

Condicions de les obres audiovisuals:

  • Estar desenvolupades per dones sense limitació d’edat o nacionalitat.
  • Cenyir-se al tema proposat a la convocatòria.
  • Format digital (.mov o .mp4).
  • Un minut de durada.
  • No s’acceptaran peces amb contingut discriminatori
  • No s’acceptaran peces que continguin publicitat d’empreses, entitats o grups.
 

Les peces s’enviaran abans del 13 de maig a través de WeTransfer a alba@dracmagic.cat, havent omplert prèviament aquest formulari.