El video del minut 2023: Les companyes

Aquest any dediquem la convocatòria a les companyes. A totes les col·legues, amigues, acompanyants de vida, amors. A aquelles que ens sostenen quan la militància pesa i que ens porten sopa a casa si estem tristes. A les persones amb qui compartim un fragment de vida en un pis, en una cafeteria, en un banc, en un xat virtual. A totes aquelles de qui desconeixem el nom, però a les que ens uneix una lluita comuna. A aquelles al costat de les que ens arrupim en tornar de la feina. A totes les companyes no humanes amb què convivim. A aquelles amb qui col·lectivitzem cures. A les companyes que hem perdut i a les que ens queda per conèixer.

Un arxiu fílmic amateur fet per dones

El vídeo del minut és una invitació a agafar les càmeres, filmar i generar sentits propis sobre un tema. És una crida a crear amb les teves amigues, sola o en la virtualitat. El vídeo del minut abraça el DIY, la creació despreocupada, l’espai domèstic, el públic, el col·lectiu… i el plaer.

Els vídeos rebuts durant la convocatòria s’emmarquen dins una peça col·lectiva i calidoscòpica que reuneix diferents experiències al voltant d’una idea de partida. Cada any renovem la invitació a filmar amb una nova proposta temàtica.

El vídeo del minut també és un arxiu d’imatges lliures que les participants porten alimentant des de 1997 amb les seves filmacions. Aquest arxiu en línia fa una crida a la relectura i el revisionat dels seus continguts per tal de seguir amb vida i vibrant.

Les peces enviades constituiran la pel·lícula col·lectiva El vídeo del minut 2023: Les companyes, que es difondrà públicament a través de les mostres i festivals que integren TRAMA (Coordinadora de mostres i festivals de cinema, vídeo i multimèdia realitzat per dones). L’obra conjunta entrarà a formar part del banc d’imatges lliures que aquesta iniciativa alimenta des de 1997.

Condicions de les obres audiovisuals:

  • Estar desenvolupades per dones sense limitació d’edat o nacionalitat.
  • Cenyir-se al tema proposat a la convocatòria.
  • Format digital (.mov o .mp4).
  • Un minut de durada.
  • No s’acceptaran peces amb contingut discriminatori
  • No s’acceptaran peces que continguin publicitat d’empreses, entitats o grups.
 

Les peces s’enviaran abans del 17 de maig a través de WeTransfer a alba@dracmagic.cat, havent omplert prèviament aquest formulari.